Adiunkt/Profesor/nauki prawne/nauki o polityce i administracji (WFiB w Poznaniu)

Klient WSB - Poznań
Miejsce pracy Poznań
Wymagania

• udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat
• doświadczenie dydaktyczne
• doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online
• znajomość języka angielskiego (B2/C1)
• doświadczenie pozaakademickie będzie dodatkowym atutem
• uzyskany stopień doktora hab. w dyscyplinie nauki prawne lub nauki o polityce i administracji

 

Kryteria oceny

• dorobek naukowy w określonej dziedzinie
• osiągnięcia dydaktyczne
• motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów

• aktualne CV i list motywacyjny
• wykaz publikacji
• kopie (ksero) dyplomów: magistra, doktora, doktora habilitowanego, zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu profesora
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje


www.wsb.pl

Planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2021.


Dokumentację proszę przesłać poprzez Aplikuj lub wysłać na adres mailowy judyta.wielgos@wsb.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości Adiunkt/Profesor/P/A/P w terminie do 17.05.2021.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Data ostatniej modyfikacji wtorek, 27 kwietnia 2021