Doktor Inżynier - Logistyka (WE w Szczecinie)

Klient WSB - Szczecin
Miejsce pracy Szczecin
Opis oferty

Pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkowi Logistyka

Planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022.

Wymagania
 • posiadanie tytułu dr inż. we wskazanej dziedzinie
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
Kryteria oceny
 • dorobek naukowy
 • mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
 • osiągnięcia dydaktyczne
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów
 • aktualne CV
 • wykaz publikacji
 • kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu doktora inż.
 • kopia (ksero) dyplomu dr inż.
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje


Dokumentację proszę przesłać na adres: paulina.zielinska@wsb.szczecin.pl
z zaznaczeniem w temacie wiadomości „Konkurs – doktor inż/logistyka” w terminie do 31.08.2022

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 31 października 2022