Lektor języka angielskiego (WFiB w Poznaniu)

Klient WSB - Poznań
Miejsce pracy Poznań
Zakres obowiązków

• prowadzenie zajęć z języka angielskiego na studiach niestacjonarnych (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele)

• liczba zajęć do ustalenia w ramach zjazdów odbywających się w terminach:
25.09, 02.10, 16.10, 30.10 13.11, 27.11, 11.12, 15.01 - w godzinach 15:20 - 20:20
26.09, 03.10, 17.10, 31.10 14.11, 28.11, 12.12, 16.01 - w godzinach 15:20- 18:40
09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12, 08.01, 22.01 - w godzinach 8:00- 18:40
10.10, 24.10, 07.11, 21.11, 05.12, 19.12, 09.01, 23.01 - w godzinach 8:00- 18:40

• współpraca przy układaniu testów zaliczeniowych
• nadzorowanie aktywności studentów na platformie wspierającej zajęcia kontaktowe
Poszukiwane kompetencje • zdolności interpersonalne
• dobra organizacja pracy własnej
• umiejętność pracy ze studentami i słuchaczami
• sprawne posługiwanie się programami komputerowymi
Wymagania

• absolwenci filologii angielskiej ze stopniem magistra
• doświadczenie w prowadzeniu kursów/zajęć z języka ogólnego i biznesowego na wszystkich poziomach zaawansowania

Oferujemy

• współpracę na podstawie umowy zlecenia lub własnej działalności gospodarczej
• jasno określone cele i wsparcie od pierwszych dni współpracy


Termin rozpoczęcia zajęć 25.09.2021.


www.wsb.pl


Zapraszamy osoby zainteresowane do przesłania CV w terminie do 5.09.2021.

Koniecznie zaznacz numer referencyjny oferty w temacie maila: Lektor/P/08/21.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Data ostatniej modyfikacji środa, 1 września 2021