Metodyk ( WE w Szczecinie)

Klient WSB - Szczecin
Miejsce pracy Szczecin
Zakres obowiązków
 1. Udzielanie bezpośredniego wsparcia dydaktykom w dziedzinie:
  • formułowania i opisywania przedmiotowych efektów kształcenia
  • dostosowania metodyki zajęć do zakładanych efektów kształcenia
  • dostosowywania metodyki weryfikacji stopnia osiągania efektów kształcenia
 2. Wspieranie dziekana w dziedzinie:
  • oceny sposobu prowadzenia zajęć przez kadrę dydaktyczną
  • formułowania polityki rozwoju zawodowego (szkoleń) dydaktyków w dziedzinie metodyki realizacji zajęć
 3. Udział we wdrażaniu projektów strategicznych związanych z rozwojem metodyki nauczania na uczelni:
  • wdrażanie standardu metodycznego
  • wdrażanie modelu kompetencyjnego dydaktyków WSB
  • rozwój kursów na platformie Moodle
  • wdrażanie nowoczesnych narzędzi i metodyki nauczania
Poszukiwane kompetencje
 • doskonała umiejętność organizacji czasu pracy
 • terminowość i dokładność wykonywanych zadań
 • samodzielność oraz umiejętność współpracy z zespołem
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (co najmniej tytuł magistra, preferowane studia pedagogiczne)
 • kwalifikacje w dziedzinie pedagogiki i andragogiki
 • praktyczne doświadczenie w edukacji dorosłych, przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń, pracy z dydaktykami / trenerami
 • znajomość trendów i technik nowoczesnej edukacji dorosłych
 • znajomość systemu Krajowych Ram Kwalifikacji

Oferujemy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój kwalifikacji zawodowych
 • możliwość podjęcia studiów podyplomowych na preferencyjnych warunkach
 • możliwość skorzystania z opieki medycznej Luxmed, karty Multisport, ubezpieczenia na życie, nauki j. angielskiego


www.wsb.pl

Osoby zainteresowane ofertą pracy zapraszamy do przesłania CV do 17.11.2022.

Prosimy koniecznie zaznaczyć numer referencyjny oferty w temacie maila: METODYK/SZ/10/2022.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 31 października 2022