Adiunkt/Zarządzanie (WFiB w Poznaniu)

Klient WSB - Poznań
Miejsce pracy Poznań
Wymagania • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
• doświadczenie dydaktyczne
• doświadczenie w nauczaniu zdalnym i online
• uzyskany minimum stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
Kryteria oceny obejmować będą • dorobek naukowy
• osiągnięcia dydaktyczne
• motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów

• aktualne CV i list motywacyjny
• wykaz publikacji
• kopia (ksero) dyplomu doktora
• kopia (ksero) dyplomu doktora habilitowanego
• kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu profesora
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje


Planowany termin rozpoczęcia pracy 01.03.2022 r.

Dokumentację proszę przesłać poprzez Aplikuj lub wysłać na adres: judyta.wielgos@wsb.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości Adiunkt/Z/P/09/21 w terminie do 31.10.2021 r.

Postępowanie konkursowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej 30.11.2021 r.

WSB zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Data ostatniej modyfikacji piątek, 3 września 2021