Profesor/Inżynieria zarządzania (WE w Szczecinie)

Klient WSB - Szczecin
Miejsce pracy Szczecin
Wymagania

• posiadanie stopnia doktora habilitowanego we wskazanej dziedzinie
• udokumentowany dorobek naukowy, zwłaszcza z zakresu monografii, redakcji podręczników akademickich oraz artykułów naukowych w języku polskim oraz w językach obcych
• biegła znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub języków urzędowych Unii Europejskiej
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń i wykładów dla studentów na poziomie uniwersyteckim, w tym także na studiach podyplomowych oraz dla praktyków
• doświadczenie w prowadzeniu naukowej współpracy międzynarodowej

Kryteria oceny obejmować będą

• dorobek naukowy
• osiągnięcia dydaktyczne

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów

• aktualne CV
• wykaz publikacji
• kopia (ksero) dyplomu doktorskiego
• kopia (ksero) dyplomu doktora habilitowanego
• informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

Dokumentację proszę przesłać za pośrednictwem przycisku aplikuj w terminie do 31.12.2021.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.


Data ostatniej modyfikacji wtorek, 2 listopada 2021