Profesor/językoznawstwo/ścieżki anglojęzyczne (WZ w Chorzowie)

Klient WSB - Chorzów
Miejsce pracy Chorzów
Opis oferty

Pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkowi Język angielski w biznesie,
w tym również do prowadzenia zajęć w języku angielskim na innych kierunkach 

oraz ścieżkach anglojęzycznych.

 

Wymagania

• posiadanie tytułu profesora/stopnia doktora habilitowanego
• udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
• doświadczenie dydaktyczne

 

Kryteria oceny

• dorobek naukowy
• mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
• osiągnięcia dydaktyczne

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów

• aktualne CV i list motywacyjny
• wykaz publikacji
• kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu profesora / kopia (ksero) dyplomu doktora habilitowanego
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

www.wsb.pl


Dokumentację proszę przesłać za pośrednictwem na adres kancelaria@chorzow.wsb.pl lub doręczyć do Kancelarii (41-506 Chorzów, ul. Sportowa 29, pokój nr 126) lub za pośrednictwem APLIKUJ z zaznaczeniem w temacie wiadomości „Konkurs – profesor/językoznawstwo” w terminie do 31.12.2021.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 8 listopada 2021