Profesor/Marketing i Sprzedaż (WE w Szczecinie)

Klient WSB - Szczecin
Miejsce pracy Szczecin
Wymagania • posiadanie tytułu profesora / stopnia doktora habilitowanego we wskazanej dziedzinie
• udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
• doświadczenie dydaktyczne

Kryteria oceny obejmować będą • dorobek naukowy
• mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
• osiągnięcia dydaktyczne

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów

• aktualne CV
• wykaz publikacji
• kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu profesora
• kopia (ksero) dyplomu doktora habilitowanego
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje


Dokumentację proszę przesłać za pośrednictwem przycisku aplikuj w terminie do 31.12.2021.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Data ostatniej modyfikacji wtorek, 2 listopada 2021