Profesor/Psychologia w biznesie (WZ w Chorzowie)

Klient WSB - Chorzów
Miejsce pracy Chorzów
Opis oferty

Pracownik dydaktyczny dedykowany będzie kierunkowi Psychologia w biznesie.

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2021.

Wymagania

• posiadanie tytułu profesora / stopnia doktora habilitowanego
• specjalista w zakresie psychologii (dorobek naukowy, doświadczenie praktyczne)
• doświadczenie dydaktyczne

 

Kryteria oceny

• dorobek naukowy
• mile widziane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią
• osiągnięcia dydaktyczne

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów

• aktualne CV i list motywacyjny
• wykaz publikacji
• kopia (ksero) zaświadczenia poświadczającego uzyskanie tytułu profesora / kopia (ksero) dyplomu doktora habilitowanego
• oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu WSB w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

www.wsb.pl


Dokumentację proszę przesłać na adres: kancelaria@chorzow.wsb.pl lub doręczyć do Kancelarii
(41-506 Chorzów, ul. Sportowa 29, pokój nr 126) lub za pośrednictwem Aplikuj z zaznaczeniem w temacie wiadomości „Konkurs – profesor/psychologia/CH/05/21” w terminie do 31.08.2021r.)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

WSB w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.

Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 31 maja 2021